dr inż. Andrzej Dębowski


Zapraszam do współpracy, bo możesz tylko zyskać!

Koło Naukowe Studentów

kliknijPo ukończeniu studiów I bądź II stopnia każdy będzie poszukiwał pracy na miarę jego wykształcenia. Jednak dzisiejszy rynek pracy potrzebuje osób mających nie tylko wykształcenie, ale przede wszystkim doświadczenie i to doświadczenie, które można potwierdzić nie tylko wpisem w CV. I właśnie działalność Koła Naukowego Studentów daje Ci niebywałą możliwość realizacji projektów i zdobywania doświadczenia przy ich realizacji. To czy są one ciekawe, to już zależy od konkretnego opiekuna i tematyki, ale z pewnością w ramach takich projektów nauczysz się znacznie więcej niż z wykładu, ponieważ jest to wiedza wykorzystana w praktyce.
Mam nadzieję, że te słowa przekonują Cię do przyłączenia się do KNS. Zapraszam do kontaktu ze mną!

Tematyka, w ramach której można ze mną współpracować

Jestem otwarty na każdy temat, który zaproponujesz, jednak w takim przypadku będę mógł w mniejszym stopniu pomóc Ci w jego realizacji. Oczywiście może jest coś, czego tu nie wymieniłem, więc także warto w tej sprawie porozmawiać. Natomiast jeżeli interesują Cię obszary takie, jak wymienione poniżej, to już możesz mieć pewność, że przy ich realizacji możesz zyskać dużo wiedzy praktycznej i teoretycznej.
Tematyka, w której chętnie Ci pomogę:
  - programowanie systemów pomiarowych do zastosowań w motoryzacji,
  - badanie kasków motocyklowych,
  - automatyzacja pojazdów,
  - systemy bezpieczeństwa w układzie kierowca-motocykl,
  - badanie elementów sprężystych i tłumiących,
  - modelowanie dynamiki pojazdów.

Kogo szukam?

Pewne cechy twojej osobowości ułatwią zwyczajnie komunikację i sprawią, że nie będzie to dla obu stron męczące zajęcie. Dlatego ważne, aby osoba była:
  - kreatywna,
  - śmiała i potrafiąca prowadzić dyskusję,
  - chętna poświęcić wolny czas,
  - poza chęcią do nauki nie jest potrzebna konkretna wiedza w danym obszarze (przecież chcesz być w KNS, żeby się czegoś nauczyć).

Jak miałaby wyglądać współpraca?

Jak każda praca i ta także wymaga określonych działań. Będą to m.in:
  - cykliczne spotkania,
  - stawianie celów do zrealizowania,
  - omówienie zadań,
  - dyskutowanie strategii i rozwiązań,
  - rozwiązywanie problemów,
  - testowanie prototypów.

Co można zyskać?

I tu lista rzeczy, które powinny Ciebie najbardziej interesować czyli to, co w zamian za poświęcenie wolnego czasu i energii zyskasz. A będzie to m.in.:
  - zdobycie specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin,
  - nauczenie się obsługi oprogramowań inżynierskich,
  - nauczenie się języka programowania w praktyce,
  - na podstawie prac realizowanych w KNS można napisać ciekawą pracę dyplomową,
  - udział w konkursach i zawodach,
  - zdobycie doświadczenia ułatwiającego zatrudnienie.

Wszystko powyżej jest pewnym nakreśleniem tego, jak miałaby wyglądać współpraca ze mną i będzie się to zmieniało w zależności od specyfiki wybranego zagadnienia. Rzecz jasna to Ty będziesz realizować się w KNS, a ja jedynie będę pomagał Ci w tym.
Zobacz także aktualnie realizowane projekty i porozmawiaj ze studentami, którzy je realizują.

Aktualnie realizowane projekty

 • A tutaj już widoczny jest efekt prac mających na celu przeobrażenie starego w nowe. Najpierw konieczne było usunięcie słupów oraz wahliwego ramienia wraz z łożyskiem i wózkiem. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ są to elementy po kilkaset kilogramów. Jeszcze trochę wysiłku należy włożyć, aby podest był gotowy.


 • Old test stand
 • Old test stand
 • Aby niektóre projekty studenckie mogły być zrealizowane konieczne jest przygotowanie zaplecza badawczego. I tu wkraczam ja, gdyż studenci zazwyczaj nie mogą realizować zadań, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Widoczna tutaj konstrukcja posłuży do zbudowania stanowiska do badania energochłonności materiałów. Pierwotnie było częścią ruchomego utwierdzenia stanowiska do badania podwozi m.in. czołgów oraz realizacji wymuszenia pionowego. Jednak ze względu na masywne elementy konstrukcyjne, z których jest zbudowane idealnie odpowiada wymaganiom podstawy w która mogą uderzać np. kaski motocyklowe.

 • Spotkanie studentów z drukarkami 3D. Koło Naukowe Studentów ma w swoim posiadaniu dwa takie urządzenia, z których jego członkowie mogą swobodnie korzystać. Jednak obsługa wymaga pewnej wiedzy, którą w ramach spotkania mogli zdobyć. • Spotkanie ze studentami KN
 • Spotkanie ze studentami KN
 • Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym spowodowała konieczność wprowadzenia zmian na Uczelni. Jednocześnie został zmieniony zarząd Koła Naukowego oraz sporządzono nowy regulamin KN. I tutaj zapoznanie członków koła ze zmianami, które zaszły. • Jak wszystko dzisiaj, tak i powstawanie pojazdów wspomagane przez oprogramowanie typu CAD. W oprogramowaniu Solid Works zostały stworzone wszystkie elementy, z których składa się dany pojazd. Dzięki temu będzie możliwe łatwe zaprojektowanie różnych mocowań i dodatkowych elementów, które będą niezbędne do ukończenia budowy tych pojazdów. O stopniu szczegółowości może świadczyć też drzewo projektu widoczne po lewej. Znajomość obsługi jednego z takich oprogramowań jest dzisiaj niezbędna dla inżyniera.

 • Makiety w skali 1:8
 • Makiety w skali 1:8
 • Takie makiety zaprezentowałem na ostatnim spotkaniu KNS. Zostały one zmontowane przeze mnie. Do tego niezbędne było wycięcie płyty podłogowej, do której przykręcone zostały układy jezdne. Te makiety na tyle zainteresowały studentów, że zgłosiły się do mnie osoby. Teraz budują one własne pojazdy a ich powstawanie będzie opisane w osobnych wątkach.

  Temat: Model zautomatyzowanego pojazdu z napędem elektrycznym - Karolina Wantulok  Cel projektu

  Celem projektu jest budowa zautomatyzowanego pojazdu w skali 1:8 z napędem elektrycznym. Do jego sterowania będzie wykorzystywany algorytm opracowany w środowisku LabVIEW. Model pojazdu będzie wyposażony w czujniki umożliwiające identyfikację obiektów w otoczeniu.
  Opracowany model zostanie wykorzystany do badania dynamiki pojazdu. W przypadku pojazdów zautomatyzowanych istnieje problem testowania algorytmów odpowiedzialnych za ich zachowanie na drodze, gdyż nie można wyłącznie ograniczać się do analiz kodu źródłowego. W tym przypadku niezbędna jest budowa odpowiednich torów testowych, co wymaga dużego obszaru, a badania są zależne od warunków atmosferycznych. Natomiast dla pojazdów wykonanych w skali o wiele łatwiej jest zbudować tor testowy i prowadzić badania.


  Aktualności

  Temat: Materiały energochłonne stosowane w kaskach motocyklowych - Kamil Krakowiak  Cel projektu

  Rosnąca liczba motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego powoduje, że stanowią oni także coraz liczniejszą grupę osób biorących udział w wypadkach drogowych. Motocykliści na świecie stanowią 23% uczestników całego ruchu drogowego, a zderzenia z samochodami osobowymi zaliczane są do grupy powszechnych wypadków drogowych. Jednak w przeciwieństwie do kierowców samochodów motocyklistę chroni znacznie mniej systemów, zarówno czynnych jak i biernych. Jednym z głównych elementów ochrony motocyklisty jest jego odzież, a w szczególności kask. Z tego powodu niezbędne jest prowadzenie badań energochłonności materiałów stosowanych w kaskach motocyklowych. Działania takie wymagają jednak odpowiednich stanowisk badawczych.
  W związku z powyższym celem projektu jest zbudowanie stanowiska do badania energochłonności skorup i wypełnienia kasków motocyklowych.


  Aktualności

  Temat: Budowa modelu pojazdu z napędzanymi czterema kołami jezdnymi - Bartosz Kalicki  Cel projektu

  Niniejszy projekt ma na celu budowę pojazdu w skali 1:8 programowalnego w środowisku LabVIEW. Pojazd będzie wyposażony w cztery niezależnie napędzane koła jezdne. Do napędu kół zostaną wykorzystane silniki elektryczne prądu stałego. Zastosowane czujniki pozwolą na realizację wybranych manewrów ruchu pojazdu.
  Budowa pojazdu zostanie poprzedzona wykonaniem modelu pojazdu CAD w oprogramowaniu SOLID Works. Wykorzystanie środowiska CAD pozwoli na poszerzenie umiejętności w zakresie modelowania komputerowego i wiedzy dotyczącej budowy pojazdów. Wykonany pojazd umożliwi także modyfikację w ramach kolejnych projektów studenckich i rozbudowę jego funkcjonalności o kolejne czujniki wykrywania otoczenia.


  Aktualności

Skontaktuj się ze mną

Jestem otwarty na wszelkie sugestie poprawy treści i zawartości strony.

Kontakt

 • lp.ude.taw@ikswobed.jezrdna
 • tel. stacjonarny: 261-837-732
  Budynek 23, pokój 10
 • Plan terenu WAT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Instytut Pojazdów i Transportu
  Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • www.wat.edu.pl