dr inż. Andrzej Dębowski

Pobieralnia

Tylko dzieląc się wiedzą przyczynisz się do rozwoju nauki.

Licencja i informacje

1. Dozwolone jest używanie bez ponoszenia opłat na uczelni, w domu, w firmie, instytucji państwowej, organach administracji państwowej, samorządowej i rządowej.
Dozwolone jest rozpowszechnianie w czasopismach, stronach internetowych, forach, sieciach wymiany plików - w niezmienionej formie w jakiej został dostarczony z instalatorem.
2. Zabronione jest pobierane opłat przez osoby trzecie, np.: z tytułu sprzedaży w serwisach aukcyjnych oraz ze sprzedaży na płytach CD, DVD lub innych nośnikach (nie dotyczy czasopism np.: o tematyce komputerowej, gdzie zbiór programów jest dodatkiem do tego czasopisma).
3. Wszystkie programy zostały zrobione przy wykorzystaniu oryginalnego oprogramowania LabVIEW firmy National Instruments.
4. Wszystkie programy działają po zainstalowaniu pakietu LabVIEW Pobierz Run-Time Engine (64-bit) lub Pobierz Run-Time Engine (32-bit) (darmowy) i z Windows 8.1 lub wcześniejszym. Przeważnie nie zamieszczam wersji instalacyjnych, gdyż każdy z tych programów zawierałby elementy w/w pakietu i przez to niepotrzebnie zwielokrotniłoby wykorzystanie pamięci. Jednak jeżeli zgłosisz taką potrzebę, to mogę i taką wersję zamieścić do pobrania.
5. Jeśli jakiejś funkcji brakuje w tych programach, to z chęcią wprowadzę zmiany.

Programy

Program opracowany został na potrzeby zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Podstawy automatyki i robotyki.

Pobierz program   Wersja instalacyjna

Program skierowany jest do pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.
Służy do obliczania średniej z ocen podczas egzaminu dyplomowego i podyplomowego. Program wydaje mi się na tyle prosty, że nie zamieszczam do niego instrukcji.

Pobierz program   Wymaga pakietu Run-Time Engine

Program skierowany jest do wszystkich, którzy mają potrzebę przetwarzać zarejestrowane sygnały w podstawowym stopniu. Program daje możliwość całkowania i różniczkowania drugiego rzędu oraz filtrowania za pomocą filtru Butterwortha 4-rzędu. Wczytywane dane nie wymagają kolumny czasu a plik może być z rozszerzeniem .txt lub .xls (zapis jako .txt). I ostatnią cechą programu jest obróbka wyników po jednej kolumnie/przebiegu, a każda z nich jest dopisywana do pliku.

Pobierz program   Wersja instalacyjna Pobierz program   Wymaga pakietu Run-Time Engine

Program skierowany jest do nauczycieli i studentów uczelni technicznych.
Służy do zobrazowania wpływu poszczególnych parametrów na działanie elementarnego modelu.

Pobierz program   Wymaga pakietu Run-Time Engine

Program skierowany do wszystkich osób posiadających kartę NI 9006 USB lub zbliżoną. Służy on do rejestracji wyników z dwóch torów pomiarowych jednocześnie i pozwala na ustawienie zakresu pomiarowego dla każdego z nich. Jest też możliwość podglądu zapisanych już wyników oraz narysowanie wykresu Y(X) z uwzględnieniem skalowania. Aby program współpracował z kartą musi ona być nazwana jako "Dev1" w NI MAX.

Pobierz program   Wymaga pakietu Run-Time Engine

Program skierowany do wszystkich osób posiadających kartę NI 9006 USB lub zbliżoną. Służy on do rejestracji wyników z dwóch torów pomiarowych jednocześnie i pozwala na ustawienie zakresu pomiarowego dla każdego z nich. Jest też możliwość podglądu zapisanych już wyników oraz narysowanie wykresu Y(X) z uwzględnieniem skalowania. Aby program współpracował z kartą musi ona być nazwana jako "Dev1" w NI MAX.

Pobierz program   Wymaga pakietu Run-Time Engine

Skontaktuj się ze mną

Jestem otwarty na wszelkie sugestie poprawy treści i zawartości strony.

Kontakt

 • lp.ude.taw@ikswobed.jezrdna
 • tel. stacjonarny: 261-837-732
  Budynek 23, pokój 10
 • Plan terenu WAT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Instytut Pojazdów i Transportu
  Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • www.wat.edu.pl