dr inż. Andrzej Dębowski


Termin poprawkowy ze wszystkich przedmiotów dla SS 22.10.2019 r. o godz. 15:15 i dla SN 19.10.2019 r. o godz. 18:00

Dydaktyka

Prawdziwa wiedza jest w książkach.


Rozkład zajęć Siatka godzinowa


Konsultacje: wtorek 15.00 - 17.00

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Brak informacji dla studiów i niestacjonarnych.
Brak informacji dla studiów i niestacjonarnych.
Pomocne informacje można znaleźć na podstronie WIEDZA.

Podstawowym źródłem wiedzy niezbędnej do zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest znajomość treści książki autorstwa P. Fundowicza, M. Radzimierskiego i M. Wieczorka pt.: "Konstrukcja pojazdów samochodowych" wydawnictwa WSiP oraz nazewnictwa znajdującego się na planszach na podstronie WIEDZA → BUDOWA POJAZDÓW.


Brak informacji dla studiów stacjonarnych.

Brak informacji dla studiów niestacjonarnych.
Dużo pomocnych materiałów zamieszczonych jest na podstronie WIEDZA.

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
W zależności od aktualnych możliwości zajęcia będą prowadzone na przyczepie dynamometrycznej do badania ogumienia dużego i średniego rozmiaru lub stanowisku do badań dynamiki motocykla. Te dwa stanowiska można zobaczyć w galerii.
Do opracowania wyników pomocne będą materiały zamieszczone w zakładce WIEDZA.

Temat 1. Wyznaczanie szerokości korytarza ruchu samochodu. (2 godziny)

Temat 2. Pomiar i analiza wybranych parametrów ruchu drogowego. Wyznaczanie cech sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. (2 godziny)

Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu - instrukcja PDF
Protokół pomiarowy PDF

Metoda przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu - instrukcja PDF

  Przykładowe pytania
  1. Wymienić rodzaje pomiarów ruchu i krótko je opisać.
  2. Jakie są wady i zalety sygnalizacji świetlnej?
  3. Wymienić rodzaje sygnalizacji pod względem sposobu realizacji programu i krótko opisać.
  4. Wyjaśnić pojęcia związane z programem sygnalizacji (np. grupy kolizyjne, faza ruchu).
  5. Narysować typowy program sygnalizacji i opisać jego elementy.
  6. Wymienić mierniki efektywności ruchu związane z przepustowością.
  7. Wymienić mierniki efektywności ruchu związane z tworzeniem się kolejek.
  8. Wymienić mierniki efektywności ruchu związane z oddziaływaniem na środowisko.

  Literatura:
  [1] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  [2] Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKŁ, 1999

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Brak informacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Temat 1. Wyznaczanie położenia środka masy samochodu (3 godziny)

Większość niezbędnej wiedzy zawarta jest w książce J. Reimpell, J. Betzler, "Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji".
Należy znać metodykę wyznaczania położenia środka masy oraz wykazywać się znajomością takich pojęć jak środek masy czy środek ciężkości.
Protokół pomiarowy PDF

Przykładowe pytania
1. Co to jest środek ciężkości?
2. Co to jest środek masy?
3. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka masy pojazdu.
4. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka ciężkości pojazdu.
5. Napisz w punktach w jaki sposób wyznacza się środek masy dla płaszczyzny XY, YZ lub XZ.
6. Do czego jest przydatna wiedza o położeniu środka masy?

Temat 2. Badania wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego (widoczność z samochodu) (3 godz.)


Temat 3. Badania wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego (alkohol, czas reakcji). (4 godz.)


Temat 1. Wyznaczanie siły przyczepności i oporu toczenia opon samochodowych (2 godziny)

  Przykładowe pytania
  1. Co to jest siła przyczepności?
  2. Co to jest opór toczenia?
  3. Wymień metody pomiaru oporu toczenia.
  4. Napisz w punktach w jaki sposób wyznacza się opór toczenia.
  5. Do czego jest przydatna wiedza o współczynniku oporu toczenia?
  6. Do czego jest przydatna wiedza o współczynniku przyczepności?


  Temat 2. Wyznaczanie nacisku na osie i koła pojazdu oraz położenia środka masy (2 godziny)

  Większość niezbędnej wiedzy zawarta jest w książce J. Reimpell, J. Betzler, "Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji".
  Należy znać metodykę wyznaczania położenia środka masy oraz wykazywać się znajomością takich pojęć jak środek masy czy środek ciężkości.
  Protokół pomiarowy PDF

  Przykładowe pytania
  1. Co to jest środek ciężkości?
  2. Co to jest środek masy?
  3. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka masy pojazdu.
  4. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka ciężkości pojazdu.
  5. Napisz w punktach w jaki sposób wyznacza się środek masy dla płaszczyzny XY, YZ lub XZ.
  6. Do czego jest przydatna wiedza o położeniu środka masy?
  7. Pytanie z poprzedniego tematu zajęć laboratoryjnych w zakresie aparatury pomiarowej i realizacji pomiarów.

  Temat 3. Badanie procesu rozpędzania i hamowania samochodu (2 godziny)

  Przykładowe pytania
  1. Wymienić i krótko scharakteryzować metody wyznaczania drogi hamowania.
  2. Narysować charakterystykę rozpędzania samochodu i zaznaczyć czas zmiany przełożenia.
  3. Narysować przebieg procesu zatrzymania samochodu i zaznaczyć charakterystyczne odcinki czasowe, wartości sił i prędkości.
  4. Narysować typową charakterystykę przyspieszeń samochodu.
  5. Narysować wykres drogi przebytej przez samochód podczas rozpędzania do osiągnięcia zadanej prędkości jazdy.
  6. Narysuj schemat do określania średniej wartości opóźnienia w trakcie hamowania.
  7. Pytanie z poprzedniego tematu zajęć laboratoryjnych w zakresie aparatury pomiarowej i realizacji pomiarów.

Temat 1. Wyznaczanie siły przyczepności i oporu toczenia opon samochodowych (2 godziny)

Temat 2. Badanie procesu rozpędzania i hamowania samochodu (2 godziny)

Brak informacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Temat 1. Identyfikacja pojazdu. Oznaczenia opon i obręczy samochodowych. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Wymienić i krótko scharakteryzować oznaczenia umieszczane na pojazdach i ich elementach.
2. Wymienić oznaczenia i informacje umieszczane na oponach samochodów osobowych.
3. Opisać strukturę numeru VIN.
4. Rozkodować przykładowe oznaczenie umieszczone na oponie.

Temat 2. Pomiar pracy tarcia sprzęgła w procesie ruszania pojazdu. (3 godz.)

Przykładowe pytania


Temat 3. Wyznaczanie charakterystyk elementów sprężystych zawieszenia. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystyki elementów sprężystych.
2. Co to jest histereza i z czego wynika?
3. Wymienić elementy sprężyste stosowane w pojazdach i podać przykłady ich umiejscowienia.

Temat 4. Wyznaczanie wybranych charakterystyk ogumienia. Pomiar twardości gumy bieżnika opon. (3 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystykę obwodową ogumienia.
2. Narysować i opisać charakterystykę promieniową ogumienia.
3. Narysować i opisać charakterystykę boczną ogumienia.
4. Co to jest współczynnik oporu toczenia?
5. Co to jest współczynnik przyczepności?
6. Co to jest histereza i z czego wynika?

Temat 5. Wyznaczanie charakterystyk elementów tłumiących zawieszenia. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystyki elementów sprężystych.
2. Wymienić elementy sprężyste stosowane w pojazdach i podać przykłady ich umiejscowienia.
3. Narysować amortyzator jednorurowy i podpisać elementy.
4. Narysować amortyzator dwururowy i podpisać elementy.
5. W punktach opisz działanie amortyzatora.

Temat 6. Nadwozia i podwozia pojazdów specjalnych. (2 godz.)

Przykładowe pytaniaTemat 1. Identyfikacja pojazdu. Oznaczenia opon i obręczy samochodowych. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Wymienić i krótko scharakteryzować oznaczenia umieszczane na pojazdach i ich elementach.
2. Wymienić oznaczenia i informacje umieszczane na oponach samochodów osobowych.
3. Opisać strukturę numeru VIN.
4. Rozkodować przykładowe oznaczenie umieszczone na oponie.

Temat 2. Pomiar pracy tarcia sprzęgła w procesie ruszania pojazdu. (3 godz.)

Temat 3. Wyznaczanie wybranych charakterystyk ogumienia. Pomiar twardości gumy bieżnika opon. (3 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystykę obwodową ogumienia.
2. Narysować i opisać charakterystykę promieniową ogumienia.
3. Narysować i opisać charakterystykę boczną ogumienia.
4. Co to jest współczynnik oporu toczenia?
5. Co to jest współczynnik przyczepności?
6. Co to jest histereza i z czego wynika?

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Dużo pomocnych materiałów zamieszczonych jest na podstronie WIEDZA

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.

Temat 1. Ogólny układ konstrukcyjny i charakterystyka techniczna (2 godz.)

Temat 2. Przegląd budowy i działania zespołów układu napędowego (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Wymienić i krótko scharakteryzować układy silnika.
2. Narysować schematycznie i podpisać elementy wybranego układu silnika.
3. Narysować schematycznie i podpisać elementy sprzęgła samochodowego.
4. Narysować schemat kinematyczny skrzyni biegów i zaznaczyć przebieg momentu napędowego.
5. Opisać działanie czterosuwowego silnika o ZS i ZI oraz silnika dwusuwowego.

Temat 3. Przegląd budowy i działania układu jezdnego i zawieszenia (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Znać podział układów zawieszenia stosowanych w pojazdach.
2. Znać zadania i funkcje układów zawieszenia stosowanych w pojazdach.
3. Wymienić grupy elementów z jakich składa się układ zawieszenia stosowany w pojazdach.
4. Wymienić i scharakteryzować kąty ustawienia kół kierowanych.

Temat 4. Przegląd budowy i działania układu kierowniczego i hamulcowego (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Wymienić zadania układu hamulcowego.
2. Narysować i podpisać elementy hamulca szczękowo-bębnowego oraz hamulca tarczowego.
3. Wymienić zadania układu kierowniczego i wymienić ich rodzaje.
4. Narysować i podpisać elementy układu kierowniczego z listwą zębatkową.

Temat 5. Zapoznanie z ogólną budową wybranych zespołów/układów samochodu (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować schemat kinematyczny układu napędowego, podpisać najważniejsze elementy i zaznaczyć przebieg momentu napędowego na wybranym przełożeniu.

Temat 1. Obliczanie widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie w różnych warunkach ruchu. (2 godz.)


Podczas zajęć rozwiązywane będą zadania obliczeniowe, do których wytyczne rozda prowadzący. Warto jednak zaopatrzyć się w książkę autorstwa: Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., pt.: Inżynieria ruchu, WKŁ, 1999, gdyż będzie pomocna zarówno podczas rozwiązywania zadań, jak i w przygotowaniu się do zajęć laboratoryjnych.

Aby pobrać niezbędne materiały do zajęć przejdź do strefy zaufanej.


Temat 2. Obliczanie wybranych parametrów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. (2 godz.)


Podczas zajęć należy posiadać instrukcję. Może być ona w formie drukowanej lub na urządzeniu mobilnym w postaci PDF. Zarówno w obliczeniach przepustowości rond, jak i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej można posłużyć się instrukcjami wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zamieszczonymi poniżej.
Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną - instrukcja PDF


Temat 3. Obliczanie przepustowości dróg i skrzyżowań w różnych warunkach ruchu. (4 godz.)

Podczas zajęć należy posiadać instrukcję. Może być ona w formie drukowanej lub na urządzeniu mobilnym w postaci PDF. Zarówno w obliczeniach przepustowości rond, jak i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej można posłużyć się instrukcjami wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zamieszczonymi poniżej.

Metoda obliczania przepustowości rond - instrukcja PDF oraz Szablon obliczeniowy PDF

Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej - instrukcja PDF

Temat 1. Obliczanie widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie w różnych warunkach ruchu. (2 godz.)


Podczas zajęć rozwiązywane będą zadania obliczeniowe, do których wytyczne rozda prowadzący. Warto jednak zaopatrzyć się w książkę autorstwa: Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., pt.: Inżynieria ruchu, WKŁ, 1999, gdyż będzie pomocna zarówno podczas rozwiązywania zadań, jak i w przygotowaniu się do zajęć laboratoryjnych.

Temat 2. Obliczanie przepustowości dróg, skrzyżowań i rond w różnych warunkach ruchu. (4 godz.)


Podczas zajęć należy posiadać instrukcję. Może być ona w formie drukowanej lub na urządzeniu mobilnym w postaci PDF. Zarówno w obliczeniach przepustowości rond, jak i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej można posłużyć się instrukcjami wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zamieszczonymi poniżej.


Metoda obliczania przepustowości rond

Instrukcja PDF oraz Szablon obliczeniowy PDF

Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej

Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej - instrukcja PDF

Brak informacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Materiały niezbędne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf.

Temat 1. Repetytorium z podstaw fizyki. Wyznaczanie reakcji normalnych od nawierzchni drogi. Obliczanie położenia środka masy. (2 godz.)


Temat 2. Wpływ rozmieszczenia ładunku na naciski osi kół i stateczność samochodu nieruchomego. (2 godz.)


Temat 3. Obciążenia działające na samochód w ruchu prostoliniowym. Obliczanie długości drogi wyprzedzania. (2 godz.)


Temat 4. Obliczanie długości drogi hamowania i zatrzymania. Odległość bezpieczna pomiędzy samochodami jadącymi w kolumnie. (2 godz.)


Temat 5. Wyznaczanie prędkości granicznej i maksymalnej w ruchu krzywoliniowym. Wpływ rozmieszczenia ładunku na stateczność pojazdu w ruchu krzywoliniowym. (2 godz.)Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Materiały niezbedne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf.

Temat 1. Prędkość jazdy i siły oporu ruchu. (2 godz.)

Wyznaczanie prędkości jazdy z parametrów układu napędowego. Obliczenie wartości sił oporów ruchu występujących w różnych warunkach jazdy.

Temat 2. Siła przyczepności. (2 godz.)

Obliczanie wartości sił przyczepności w różnych warunkach jazdy.

Temat 3. Równanie ruchu i obliczanie prędkości jazdy. (2 godz.)

Obliczanie prędkości jazdy z równania ruchu pojazdu.

Temat 4. Charakterystyka trakcyjna. (2 godz.)

Obliczenie charakterystyki trakcyjnej wybranego samochodu.

Temat 5. Zapotrzebowana siła i moc podczas ruchu pojazdu. (2 godz.)

Obliczanie zapotrzebowanej siły i mocy w różnych warunkach ruchu.

Temat 6. Hamowanie samochodu. (2 godz.)

Obliczanie długości drogi hamowania i zatrzymania.

Temat 7. Kinematyka skrętu. (2 godz.)

Obliczenia kinematyki skrętu pojazdu kołowego.

Temat 8. Prędkość maksymalna i graniczna. (2 godz.)

Obliczanie wartości prędkości maksymalnej i granicznej w różnych warunkach jazdy.

Temat 1. Prędkość jazdy i siły oporu ruchu. (2 godz.)

Wyznaczanie prędkości jazdy z parametrów układu napędowego. Obliczenie wartości sił oporów ruchu występujących w różnych warunkach jazdy.

Temat 2. Siła przyczepności. (2 godz.)

Obliczanie wartości sił przyczepności w różnych warunkach jazdy.

Temat 3. Zapotrzebowana siła i moc podczas ruchu pojazdu (2 godz.)

Obliczanie zapotrzebowanej siły i mocy w różnych warunkach ruchu.

Temat 4. Hamowanie samochodu (2 godz.)

Obliczanie długości drogi hamowania i zatrzymania.

Temat 5. Prędkość maksymalna i graniczna (2 godz.)

Obliczanie wartości prędkości maksymalnej i granicznej w różnych warunkach jazdy.

Materiały niezbedne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf.

Temat 1. Wykorzystanie równań równowagi. (2 godz.)

Praktyczne wykorzystanie równań równowagi sił do obliczenia wartości sił i prędkości ruchu brył nieswobodnych.

Temat 2. Prędkość jazdy i siła napędowa. (2 godz.)

Obliczenia wartości prędkości i siły napędowej podczas jazdy roweru. Wpływ promienia koła i przełożenia przekładni.

Temat 3. Praktyczne zastosowanie praw Newtona (2 godz.)

Komputerowa symulacja zderzenia samochodów (prezentacja z PC Crash). Interpretacja wyników symulacji z wykorzystaniem praw Newtona.

Temat 4. Analiza ruchu nieswobodnego bryły (2 godz.)

Obliczanie sił działających na ciało człowieka podczas uderzenia pojazdu w przeszkodę.

Temat 5. Analiza sił w ruchu nieswobodnym (2 godz.)

Pomiar sił w pasach bezpieczeństwa na stanowisku laboratoryjnym i analiza wyników z wykorzystaniem praw Newtona.

Temat 6. Napęd samochodu elektrycznego (2 godz.)

Pokaz napędu elektrycznego samochodu Formuła Student i obliczenie jego maksymalnej prędkości jazdy.

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Materiały niezbędne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf. Dodatkowe pomoce do nauki znajdują się na podstronie WIEDZA → AUTOMATYKA I ROBOTYKA.

Temat 1. Wyznaczanie modeli wybranych obiektów (2 godz.)

Temat 2. Analiza czasowa i częstotliwościowa wybranych modeli transmitancyjnych (2 godz.)

Temat 3. Badanie stabilności wybranych liniowych układów dynamicznych (2 godz.)

Temat 4. Analiza wybranych układów sterowania (2 godz.)

Temat 1. Analiza czasowa i częstotliwościowa wybranych modeli transmitancyjnych (2 godz.)

Temat 2. Badanie stabilności wybranych liniowych układów dynamicznych (2 godz.)

LOGOWANIE* Po wpisaniu hasła należy kliknąć, gdyż zatwierdzanie enterem nie jest możliwe.

O MNIE

Rozwijaj siebie, abyś mógł uczyć innych.

Andrzej Dębowski

O mnie

Pracownik Wydziału Mechanicznego WAT od 2010 r., a obecnie zatrudniony jako asystent badawczo-dydaktyczny. Moja praktyka dydaktyczna obejmuje prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych z przedmiotów związanych z automatyką i robotyką, mechaniką ruchu, inżynierią ruchu drogowego oraz wieloma innymi. Pełniłem również funkcję opiekuna grupy studentów Koła Naukowego Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu, która brała udział w zawodach Shell Eco Marathon, natomiast obecnie jestem kierownikiem praktyk studenckich. Prowadzona przeze mnie działalność naukowa ukierunkowana jest głównie na zwiększanie bezpieczeństwa motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego oraz na badania w dziedzinie dynamiki motocykli i dynamiki nieliniowej. Jestem także członkiem zespołu biegłych sądowych w zakresie opiniowania wypadków drogowych. Także obsługuję i doskonalę sterowanie przyczepą dynamometryczną do badań dynamicznych ogumienia dużego rozmiaru oraz napędem dwubębnowym w zakresie sterowania oraz akwizycji sygnałów. Obydwa stanowiska wykorzystywane są w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu.
Posługuję się takimi programami jak: LabVIEW, Matlab i Simulink, PC Crash, Solid Edge ST, Maple, Solid Works i inne drobne.

Skontaktuj się ze mną

Jestem otwarty na wszelkie sugestie poprawy treści i zawartości strony.

Kontakt

 • lp.ude.taw@ikswobed.jezrdna
 • tel. stacjonarny: 261-837-732
  Budynek 23, pokój 10
 • Plan terenu WAT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Instytut Pojazdów i Transportu
  Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • www.wat.edu.pl