dr inż. Andrzej Dębowski


Zapraszam do współpracy w ramach działalności KNS

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Brak informacji dla studiów i niestacjonarnych.
Brak informacji dla studiów i niestacjonarnych.
Pomocne informacje można znaleźć na podstronie WIEDZA.

Podstawowym źródłem wiedzy niezbędnej do zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest znajomość treści książki autorstwa P. Fundowicza, M. Radzimierskiego i M. Wieczorka pt.: "Konstrukcja pojazdów samochodowych" wydawnictwa WSiP oraz nazewnictwa znajdującego się na planszach na podstronie WIEDZA → BUDOWA POJAZDÓW.


Brak informacji dla studiów stacjonarnych.

Brak informacji dla studiów niestacjonarnych.
Dużo pomocnych materiałów zamieszczonych jest na podstronie WIEDZA.

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
W zależności od aktualnych możliwości zajęcia będą prowadzone na przyczepie dynamometrycznej do badania ogumienia dużego i średniego rozmiaru lub stanowisku do badań dynamiki motocykla. Te dwa stanowiska można zobaczyć w galerii.
Do opracowania wyników pomocne będą materiały zamieszczone w zakładce WIEDZA.

Należy zgłosić się do prowadzącego po hasło do materiałów.

Należy zgłosić się do prowadzącego po hasło do materiałów.
Brak informacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Temat 1. Wyznaczanie położenia środka masy samochodu (3 godziny)

Większość niezbędnej wiedzy zawarta jest w książce J. Reimpell, J. Betzler, "Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji".
Należy znać metodykę wyznaczania położenia środka masy oraz wykazywać się znajomością takich pojęć jak środek masy czy środek ciężkości.
Protokół pomiarowy PDF

Przykładowe pytania
1. Co to jest środek ciężkości?
2. Co to jest środek masy?
3. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka masy pojazdu.
4. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka ciężkości pojazdu.
5. Napisz w punktach w jaki sposób wyznacza się środek masy dla płaszczyzny XY, YZ lub XZ.
6. Do czego jest przydatna wiedza o położeniu środka masy?

Temat 2. Badania wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego (widoczność z samochodu) (3 godz.)


Temat 3. Badania wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego (alkohol, czas reakcji). (4 godz.)


Temat 1. Wyznaczanie siły przyczepności i oporu toczenia opon samochodowych (2 godziny)

Przykładowe pytania
1. Co to jest siła przyczepności?
2. Co to jest opór toczenia?
3. Wymień metody pomiaru oporu toczenia.
4. Napisz w punktach w jaki sposób wyznacza się opór toczenia.
5. Do czego jest przydatna wiedza o współczynniku oporu toczenia?
6. Do czego jest przydatna wiedza o współczynniku przyczepności?


Temat 2. Wyznaczanie nacisku na osie i koła pojazdu oraz położenia środka masy (2 godziny)

Większość niezbędnej wiedzy zawarta jest w książce J. Reimpell, J. Betzler, "Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji".
Należy znać metodykę wyznaczania położenia środka masy oraz wykazywać się znajomością takich pojęć jak środek masy czy środek ciężkości.
Protokół pomiarowy PDF

Przykładowe pytania
1. Co to jest środek ciężkości?
2. Co to jest środek masy?
3. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka masy pojazdu.
4. Wykonać rysunek obrazujący ideę wyznaczania środka ciężkości pojazdu.
5. Napisz w punktach w jaki sposób wyznacza się środek masy dla płaszczyzny XY, YZ lub XZ.
6. Do czego jest przydatna wiedza o położeniu środka masy?
7. Pytanie z poprzedniego tematu zajęć laboratoryjnych w zakresie aparatury pomiarowej i realizacji pomiarów.

Temat 3. Badanie procesu rozpędzania i hamowania samochodu (2 godziny)

Przykładowe pytania
1. Wymienić i krótko scharakteryzować metody wyznaczania drogi hamowania.
2. Narysować charakterystykę rozpędzania samochodu i zaznaczyć czas zmiany przełożenia.
3. Narysować przebieg procesu zatrzymania samochodu i zaznaczyć charakterystyczne odcinki czasowe, wartości sił i prędkości.
4. Narysować typową charakterystykę przyspieszeń samochodu.
5. Narysować wykres drogi przebytej przez samochód podczas rozpędzania do osiągnięcia zadanej prędkości jazdy.
6. Narysuj schemat do określania średniej wartości opóźnienia w trakcie hamowania.
7. Pytanie z poprzedniego tematu zajęć laboratoryjnych w zakresie aparatury pomiarowej i realizacji pomiarów.

Temat 1. Wyznaczanie siły przyczepności i oporu toczenia opon samochodowych (2 godziny)

Temat 2. Badanie procesu rozpędzania i hamowania samochodu (2 godziny)

Brak informacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Temat 1. Identyfikacja pojazdu. Oznaczenia opon i obręczy samochodowych. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Wymienić i krótko scharakteryzować oznaczenia umieszczane na pojazdach i ich elementach.
2. Wymienić oznaczenia i informacje umieszczane na oponach samochodów osobowych.
3. Opisać strukturę numeru VIN.
4. Rozkodować przykładowe oznaczenie umieszczone na oponie.

Temat 2. Pomiar pracy tarcia sprzęgła w procesie ruszania pojazdu. (3 godz.)

Przykładowe pytania


Temat 3. Wyznaczanie charakterystyk elementów sprężystych zawieszenia. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystyki elementów sprężystych.
2. Co to jest histereza i z czego wynika?
3. Wymienić elementy sprężyste stosowane w pojazdach i podać przykłady ich umiejscowienia.

Temat 4. Wyznaczanie wybranych charakterystyk ogumienia. Pomiar twardości gumy bieżnika opon. (3 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystykę obwodową ogumienia.
2. Narysować i opisać charakterystykę promieniową ogumienia.
3. Narysować i opisać charakterystykę boczną ogumienia.
4. Co to jest współczynnik oporu toczenia?
5. Co to jest współczynnik przyczepności?
6. Co to jest histereza i z czego wynika?

Temat 5. Wyznaczanie charakterystyk elementów tłumiących zawieszenia. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystyki elementów sprężystych.
2. Wymienić elementy sprężyste stosowane w pojazdach i podać przykłady ich umiejscowienia.
3. Narysować amortyzator jednorurowy i podpisać elementy.
4. Narysować amortyzator dwururowy i podpisać elementy.
5. W punktach opisz działanie amortyzatora.

Temat 6. Nadwozia i podwozia pojazdów specjalnych. (2 godz.)

Przykładowe pytaniaTemat 1. Identyfikacja pojazdu. Oznaczenia opon i obręczy samochodowych. (2 godz.)

Przykładowe pytania
1. Wymienić i krótko scharakteryzować oznaczenia umieszczane na pojazdach i ich elementach.
2. Wymienić oznaczenia i informacje umieszczane na oponach samochodów osobowych.
3. Opisać strukturę numeru VIN.
4. Rozkodować przykładowe oznaczenie umieszczone na oponie.

Temat 2. Pomiar pracy tarcia sprzęgła w procesie ruszania pojazdu. (3 godz.)

Temat 3. Wyznaczanie wybranych charakterystyk ogumienia. Pomiar twardości gumy bieżnika opon. (3 godz.)

Przykładowe pytania
1. Narysować i opisać charakterystykę obwodową ogumienia.
2. Narysować i opisać charakterystykę promieniową ogumienia.
3. Narysować i opisać charakterystykę boczną ogumienia.
4. Co to jest współczynnik oporu toczenia?
5. Co to jest współczynnik przyczepności?
6. Co to jest histereza i z czego wynika?

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Dużo pomocnych materiałów zamieszczonych jest na podstronie WIEDZA

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Należy zgłosić się do prowadzącego po hasło do materiałów.
Należy zgłosić się do prowadzącego po hasło do materiałów.
Brak informacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Materiały niezbędne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf.

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Brak informacji dla studiów niestacjonarnych.
Materiały niezbedne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf.

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Brak informacji dla studiów niestacjonarnych.
Materiały niezbedne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf.

Brak informacji dla studiów stacjonarnych.
Brak informacji dla studiów niestacjonarnych.
Materiały niezbędne do zajęć będą rozdane na zajęciach i będą dostępne w formie elektronicznej, dlatego warto posiadać własnego laptopa lub inne urządzenie pozwalające na czytanie plików pdf. Dodatkowe pomoce do nauki znajdują się na podstronie WIEDZA → AUTOMATYKA I ROBOTYKA.

Należy zgłosić się do prowadzącego po hasło do materiałów.
Należy zgłosić się do prowadzącego po hasło do materiałów.

LOGOWANIE* Po wpisaniu hasła należy kliknąć, gdyż zatwierdzanie enterem nie jest możliwe.

O MNIE

Rozwijaj siebie, abyś mógł uczyć innych.

Andrzej Dębowski

O mnie

Pracownik Wydziału Mechanicznego WAT od 2010 r., a obecnie zatrudniony jako asystent badawczo-dydaktyczny. Moja praktyka dydaktyczna obejmuje prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych z przedmiotów związanych z automatyką i robotyką, mechaniką ruchu, inżynierią ruchu drogowego oraz wieloma innymi. Pełniłem również funkcję opiekuna grupy studentów Koła Naukowego Konstrukcji Pojazdów i Bezpieczeństwa Transportu, która brała udział w zawodach Shell Eco Marathon, natomiast obecnie jestem kierownikiem praktyk studenckich. Prowadzona przeze mnie działalność naukowa ukierunkowana jest głównie na zwiększanie bezpieczeństwa motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego oraz na badania w dziedzinie dynamiki motocykli i dynamiki nieliniowej. Jestem także członkiem zespołu biegłych sądowych w zakresie opiniowania wypadków drogowych. Także obsługuję i doskonalę sterowanie przyczepą dynamometryczną do badań dynamicznych ogumienia dużego rozmiaru oraz napędem dwubębnowym w zakresie sterowania oraz akwizycji sygnałów. Obydwa stanowiska wykorzystywane są w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu.
Posługuję się takimi programami jak: LabVIEW, Matlab i Simulink, PC Crash, Solid Edge ST, Maple, Solid Works i inne drobne.

Skontaktuj się ze mną

Jestem otwarty na wszelkie sugestie poprawy treści i zawartości strony.

Kontakt

 • lp.ude.taw@ikswobed.jezrdna
 • tel. stacjonarny: 261-837-732
  Budynek 23, pokój 10
 • Plan terenu WAT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Instytut Pojazdów i Transportu
  Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • www.wat.edu.pl